1.Başvuru

Her kullanıcının, 14.05.2015 – 21.05.2015 tarihleri arasında başvuru yapma olanağı bulunmaktadır. 

Adayların ‘seyahat engeli’ bulunmamalıdır.

Katılım işleminin tamamlanması için kullanıcıya bildirim e-postası gönderilecektir. 

Her kayıtlı kullanıcı, sadece bir başvuru yapabilir.

2.Başvuruların değerlendirilmesi

Tüketicilerin “McDonald’s Kalitesinin Sırrı” kampanyası kapsamında, McDonald’s’ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan çağrı doğrultusunda, McDonald’s ile ilgili merak ettiklerini yazacakları başvurularını 21 Mayıs 2015 tarihine kadar www.mcdonaldsinsirri.com web sitesi üzerinden yapacaklardır.

Gelen başvurular McDonald’s tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan başvurular için McDonald’s tarafından karşılıklı mülakatlar organize edilecektir.

Mülakatların sonucunda toplam 10 kişi kazanan olarak belirlenecektir.

Seçilen 10 kişi, McDonald’s’ın 27 Mayıs 2015 tarihinde tedarikçisi olan Pınar Et’e düzenleyeceği geziye katılma hakkına sahip olacaktır.

3. Genel 

McDonald’s, diğerlerinin onurunu zedeleyecek nitelikte olan veya diğer yasal nedenlerden dolayı uygun olmayan yazı, video ve resimleri silme hakkını saklı tutmaktadır. Her durumda McDonald’s, en son karar verme hakkını saklı tutmaktadır.

McDonald’s kampanyaya katılan tüm kullanıcıların paylaştıkları yazı, resim ve videoları; zaman, içerik ve her türlü hak kendi inisiyatifinde kalmak kaydıyla ve süresiz olarak pazarlama hakkına sahiptir.

Kullanıcı, başvuru anında McDonald’s ile paylaştığı yazı, resim veya videonun McDonald’s tarafından kullanılması halinde, McDonald’s’tan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz.

Her türlü kar ortaklığı veya McDonald’s restoranları aleyhindeki diğer talepler özellikle kapsam dışında tutulmuştur. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Teknik sorunlar ile ilgili McDonald’s restoranlarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

McDonald’s tarafından verilen karar kesindir. Katılımcı, iletilen içeriğin üçüncü kişilerin hakları ihlal etmemesini sağlamaktan sorumludur. McDonald’s, içeriği silme ve kullanım koşullarının ihlal edilmesi veya kötüye kullanılması durumunda maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.

‘McDonald’s Kalitesinin Sırrı’ projesi kapsamında elde edilen veriler Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti tarafından promosyon amaçlı kullanılabilir. McDonald’s restoranlarının oylamanın kötüye kullanıldığına dair şüphe bulunan olası başvuruları oylamadan kaldırma hakkı saklıdır.

Bu kampanya çerçevesinde sağlanmış veriler kazananı belirlemenin yanı sıra ilgili araştırma faaliyetleri ve kullanılan süreçler için kampanyanın uygulanması amacıyla toplanabilir, kullanılabilir ve işlenebilir.

McDonald’s tarafından davet edilen katılımcılar; İstanbul’da belirlenen bir mekana gelip, mülakata tabi tutulacaklardır. Katılımcıların, gerçek profil bilgileri, güncel bir e-posta adresi, fotoğrafları, gerçek isim ve soy isim bilgileri ile kampanyaya katılmış olmaları şarttır. Üyelik bilgileri eksik ya da sahte olan katılımcı, kazansa dahi, hak talep edemeyecektir. Geçici ve sahte e-posta adresleri ile üye olan katılımcıların katılımı iptal edilecektir. İstanbul’da belirlenen mekanda mülakata davet edilen kişinin katılım masrafları kendisine aittir.

McDonald’s mülakatlar sonucunda belirlediği 10 kişiye telefon ve/veya e-mail yoluyla ulaşacaktır. Bu sebeple katılımcıların iletişim bilgilerini doğru ve tam olarak doldurması gerekmektedir. Geziye katılmaya hak kazanan kişilerin vermiş oldukları iletişim bilgileriyle kendilerine makul süre içinde ulaşılamaması sonucunda kazanma hakkı yedek listesindeki talihlilere devredilecektir. Bu nedenle bu bilgilerin sağlanması kullanıcıların sorumluluğundadır.